Specjaliści chorób tropikalnych w objawach u Aleksandra Kwaśniewskiego, nie rozpoznają żadnej z chorób występujących na Filipinach. Na wyspach PAcyfiku występuję min Denga, gorączka krwotoczna i Japońskie Zapalenie mózgu.

mowi dr Andrzej Kotłowski z Krajowego Ośrodka Chorób Tropikalnych