Falstart funduszu alimentacyjnego? Od piątku do ośrodków pomocy społecznej można składać wnioski. Okazuje się, większość kobiet ma nieodpowiednie zaświadczenia z urzędu skarbowego.

Miały być identyczne jak dotychczas obowiązujące- tak zapewniało ministerstwo, tak też informowano kobiety. Część z nich komepletowała dokumenty przed pierwszym sierpnia, żeby z marszu złożyć wniosek. Na dwa dni przed wejściem w życie przepisów okazało się, że zaświadczenie jest inne i już pobrane można wyrzucić do kosza.

Z Katarzyną Bryl z I-ego Urzędu Skarbowego i Dorotą Gąsior Z Miejskiego Ośriodka Pomocy Rodzinie w Lublinie rozmawia Krzysztof Kot.