Dziś od części pisemnej rozpoczyna się poprawkowa sesja maturalna. Część ustna potrwa od środy do piątku. Chęć poprawiania egzaminu zgłosiło prawie 62 tys. abiturientów, najwięcej z matematyki - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Dziś od części pisemnej rozpoczyna się poprawkowa sesja maturalna. Część ustna potrwa od środy do piątku. Chęć poprawiania egzaminu zgłosiło prawie 62 tys. abiturientów, najwięcej z matematyki - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Zdj. ilustracyjne /Tytus Żmijewski /PAP

Wśród zdających znajdą się absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy w maju lub czerwcu przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego i nie zaliczyli tylko jednego z nich.

Najwięcej zdających - 50,5 tys. - zadeklarowało chęć przystąpienia do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki. Nikt nie zdaje ustnej matematyki.

Do poprawkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego ma przystąpić niemal 2 tys. abiturientów. Do poprawkowych egzaminów ustnych przystąpi ok. tysiąc zdających.

Wśród egzaminów pisemnych z języków obcych najwięcej poprawek - 5,5 tys. - abiturienci zdawać będą z języka angielskiego. Do ustnej poprawki zgłosiło się 1,5 tys. osób.

Drugi pod względem liczby zdających będzie egzamin poprawkowy z jęz. niemieckiego - chęć zdawania pisemnego egzaminu z tego języka zadeklarowały 262 osoby, a ustnego - 178. Z kolei z jęz. rosyjskiego pisemny egzamin będzie zdawać 88 abiturientów, a ustny 17; z hiszpańskiego egzamin pisemny będzie zdawać osiem osób, a pisemny jedna; z francuskiego - pisemny siedem osób, a ustny dwie. Egzamin poprawkowy z języka włoskiego napiszą dwie osoby.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że chęć zdawania poprawkowego egzaminu pisemnego w sierpniu zadeklarowało blisko 58,5 tys. abiturientów, a ponad 2,8 tys. egzaminu ustnego.

Dwie formuły


Od dwóch lat egzamin maturalny w terminie poprawkowym jest przeprowadzany w "nowej" i "starej" formule. Do egzaminu w "nowej" formule przystąpią tegoroczni absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum, a także absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2015-2016 oraz absolwenci technikum z 2016 r. Do egzaminu w "starej" formule przystąpią absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2005-2014 oraz absolwenci technikum z lat 2006-2015.

Wyniki we wrześniu

Maturzyści, niezależnie od tego, czy zdają maturę w nowej, czy w starej formule, muszą przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej - z polskiego i języka obcego - i trzech w części pisemnej na poziomie podstawowym - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Dodatkowo muszą przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów.

Jak poinformowała CKE, wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 12 września.


(mn)