Świadectwo dojrzałości uzyskało 78,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 14,8 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Pozostali dopiero za rok. To wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Świadectwo dojrzałości uzyskało 78,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 14,8 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Pozostali dopiero za rok. To wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego /Tytus Żmijewski /PAP

Dziś abiturienci odbierają świadectwa maturalne. Od rana maturzyści mogli sprawdzić swoje indywidualne wyniki w systemie informatycznym macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wystarczy podać swój PESEL i hasło, które uczniowie dostali w szkole. Wyniki były systematycznie wgrywane do systemu w nocy z czwartku na piątek. W nocy serwery zawieszały się, ale jak zapewnia CKE, teraz powinny już działać. 

Nie ma powodów do niepokoju - tak wiceminister edukacji Maciej Kopeć komentuje w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem tegoroczne wyniki egzaminu maturalnego. Widać, że polscy uczniowie często mają problem z tworzeniem własnych tekstów - komentuje wiceminister. Nikt nie zakłada, że wszyscy mają zdać egzamin maturalny. Zawsze jest jakaś grupa uczniów, która będzie miała problem, natomiast możemy się zastanawiać, czy formuła dotychczasowego liceum i przygotowania, gdzie uczeń miał stosunkowo bardzo mało czasu w klasie drugiej i trzeciej, ona nie powoduje też no właśnie wyników - dodaje Kopeć.

Wśród tegorocznych absolwentów z liceów maturę zdało 84,4 proc., a prawo do poprawki ma 10,7 proc. Wśród tegorocznych absolwentów z techników zdało 67,9 proc., prawo do poprawki ma 22,4 proc.

W liceach egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98 proc. maturzystów (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 59 proc. punktów, na rozszerzonym, wybieranym tylko przez chętnych - 52 proc.), z matematyki - 87 proc. (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 60 proc., na rozszerzonym - 47 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 95 proc. (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 77 proc., na rozszerzonym - 65 proc.).

Jeśli chodzi o inne języki obce, to w liceach maturę z francuskiego zdało 99 proc. abiturientów, z hiszpańskiego - 98 proc., niemieckiego - 96 proc., rosyjskiego - 94 proc., włoskiego - 98 proc.

Średni wynik z francuskiego na poziomie podstawowym to 80 proc., rozszerzonym, czyli dla chętnych - 63 proc., z hiszpańskiego: podstawowy 78 proc., rozszerzony - 55 proc., niemiecki: podstawowy - 72 proc., rozszerzony - 63 proc., rosyjski: podstawowy - 67 proc., rozszerzony - 64 proc., włoski: podstawowy - 82 proc., rozszerzony - 68 proc.

W technikach egzamin pisemny z języka polskiego zdało 96 proc. maturzystów (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 51 proc., na rozszerzonym wybieranym tylko przez chętnych - 36 proc.), z matematyki - 75 proc. (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 45 proc., na rozszerzonym - 17 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego - 89 proc. (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 61 proc., na rozszerzonym - 46 proc.).
Jeśli chodzi o inne języki obce, to w technikach maturę z francuskiego zdało 73 proc., hiszpańskiego - 79 proc. niemieckiego - 93 proc., rosyjskiego - 91 proc., włoskiego - 94 proc.

Średni wynik z francuskiego na poziomie podstawowym to 43 proc., rozszerzonym, czyli dla chętnych - 26 proc., z hiszpańskiego: podstawowy 54 proc., rozszerzony - 47 proc., niemieckiego: podstawowy - 56 proc., rozszerzony - 38 proc., rosyjskiego: podstawowy - 53 proc., rozszerzony - 39 proc., włoskiego: podstawowy - 75 proc., rozszerzony - 71 proc.

W przypadku języków narodowych zdawanych przez maturzystów ze szkół dla mniejszości narodowych zdawalność z litewskiego, ukraińskiego i białoruskiego wyniosła 100 proc.

Maturzyści musieli obowiązkowo zdać trzy egzaminy pisemne

Do egzaminu maturalnego przystąpiło w maju tego roku 258 tys. tegorocznych absolwentów (165,9 tys. absolwentów liceów, 92,2 tys. absolwentów techników). Musieli oni obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Abiturienci musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów.

Aby zdać maturę, maturzysta musi otrzymać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania. W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.

Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia.

W tym roku po raz pierwszy maturzyści będą mogli odwołać się od uzyskanego wyniku matury. Postępowanie będzie dwuinstancyjne. Wynik matury - kwestionowany przez maturzystę - będzie weryfikowany w okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jeżeli maturzysta nadal będzie go kwestionować, będzie mógł odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

(mpw)