Przyjęcie korzyści majątkowej przez funkcjonariusza publicznego w związku z wpisem ivabradyny na listę leków refundowanych, oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach i fałszowanie dokumentów - śledztwo w takiej sprawie prowadzi prokuratura krajowa w Krakowie. Według ustaleń naszych reporterów, chodzi o byłego wiceministra zdrowia Bolesława Piechę.

Naczelnik wydziału przestępczości zorganizowanej prokurator Marek Wełna nie chce na razie podać szczegółów sprawy.

Co jeszcze udało się ustalić, czy rzeczywiście mogło dojść do korupcji – o tym w relacji Marka Balawajdra.