„System Rywina, czyli druga strona III Rzeczpospolitej" - to tytuł książki, która powstała na kanwie największej afery ostatnich lat. Jej autorami są dziennikarze „Rzeczpospolitej”. Publikacja to zebrane fakty, sylwetki głównych postaci, analizy i pierwsze wnioski.

Książka „System Rywina” - jak tłumaczą autorzy – nie przynosi jakiś sensacyjnych i przełomowych dla sprawy informacji. Nad tym bowiem z mozołem pracuje sejmowa komisja śledcza. Tu znajdzie się sporo faktów, sylwetki głównych graczy, analizy i próby wyciągania pierwszych wniosków. Wprawdzie nie przełomowych, ale takich, które lepiej pomogą zrozumieć sprawę.

To nie książka, która zajmuje jakieś stanowisko, przesądza o czymkolwiek. Jest to książka, która pokazuje pewne mechanizmy, które się toczyły wokół sprawy Rywina - mówi redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Maciej Łukasieiwcz. Równocześnie dodaje, że na temat afery już dużo wiadomo, a dzięki książce można poznać opinie ekspertów: od Ryszarda Bugaja i Piotra Semki przez Mieczysława Rakowskiego i Tadeusza Mazowieckiego po arcybiskupa Józefa Życińskiego.

Te opinie wygłaszano już wprawdzie wcześniej, ale - jak mówi Jan Rokita - ważne jest, że w sprawach, które bulwersują opinię publiczną ważna gazeta podejmuje decyzję o wydaniu książki.

08:05