Osiem osób podejrzanych o udział w tzw. mafii paliwowej zatrzymali funkcjonariusze łódzkiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Śledztwo w tej sprawie ABW prowadzi od wiosny ubiegłego roku.

Zatrzymanym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która sprzedawała półprodukt do wytwarzania oleju napędowego jako pełnowartościowe paliwo, a także fałszowała dokumenty - poinformował rzecznik łódzkiej delegatury ABW kapitan Wojciech Barański.

Według ABW, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego wynoszą co najmniej 10 mln złotych.

Foto: Archiwum RMF

13:05