W tym roku ceny wody w wielu miejscowościach wzrosły od 7 do 30 procent. To niewiele w porównaniu z tym, co nas czeka w niedalekiej przyszłości - alarmuje "Dziennik Gazeta Prawna". Podwyżki mogą sięgnąć nawet 400 procent!

W przyszłym roku ma wejść w życie ustawa o korytarzach przesyłowych, która nakazuje wypłatę rekompensat właścicielom nieruchomości, przez które przebiegają m.in. linie energetyczne, rurociągi i gazociągi czy wodociągowe. Odszkodowania dotyczą właścicieli około 19 mln działek na terenie całej Polski. Projekt ustawy powstał w Ministerstwie Gospodarki i w tej chwili jest w konsultacjach międzyresortowych. Resort wyliczył, że odszkodowania mogą opiewać na ponad 18 mln złotych.

Nie ma natomiast wyliczeń kosztów dla firm wodno-kanalizacyjnych. Zdaniem ekspertów, skutki dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej są tak drastyczne i dlatego nie są ujawniane. Ceny wody i ścieków mogą wzrosnąć o 100 proc.

To jeszcze nie koniec złych wiadomości. Ponieważ raczej nie wypełnimy do 2015 roku zobowiązań traktatu akcesyjnego dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i jakości wody, Unia może nałożyć na nas karę w wysokości ponad 4 mln euro dziennie. W tej sytuacji podwyżki cen wody w niektórych miejscowościach mogą sięgnąć nawet 400 proc.