Rok i osiem miesięcy w zawieszeniu na cztery lata - taka karę podtrzymał Sąd Apelacyjny w Szczecinie dla Artura N. tamtejszego radnego. Dwa lata temu mężczyzna zamieszczał w prasie lokalnej ogłoszenia, w których oferował "ekspresowe wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych".

Artur N. za swą usługę brał od 800 do 1000 zł. Był wówczas radnym SLD. W nowej kadencji zmienił barwy i związał się ugrupowaniem prezydenta miasta Mariana Jurczyka.

Zgodnie z prawem, Artur N. przestanie być radnym. Jeśli w trakcie trwania kadencji, radny zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, wówczas następuje wygaśnięcie mandatu - mówi zachodniopomorski komisarz wyborczy.

Miejsce Artura N. w szczecińskiej radzie zajmie kandydat z tej samej listy, który otrzymał największą po nim liczbę głosów.

W czasie dzisiejszej rozprawy mężczyzna cały czas utrzymywał, że jest niewinny. Sąd nie dał jednak wiary jego tłumaczeniom. Skazanemu przysługuje jeszcze prawo odwołania się do Sądu Najwyższego.

Foto: Piotr Lichota RMF Szczecin

11:45