Ministerstwo Finansów domaga się by osoby zarabiające na kryptowalutach płaciły podatek dochodowy - ustalili dziennikarze RMF FM. Co do zasady, powinny to rozliczać na formularzach PIT płacąc, w zależności od zysku, 18 lub 32 procent.

Ministerstwo Finansów domaga się by osoby zarabiające na kryptowalutach płaciły podatek dochodowy - ustalili dziennikarze RMF FM. Co do zasady, powinny to rozliczać na formularzach PIT płacąc, w zależności od zysku, 18 lub 32 procent.
Zdj. ilustracyjne /AA/ABACA /PAP/EPA

Resort dał wreszcie jasną wykładnię podatku od bitcoinów i innych kryptowalut. Pojawia się przy tym jednak duże zagrożenie prania brudnych pieniędzy.

Co to za zagrożenie? Chodzi o to, że skoro fiskus domaga się zapłacenia podatku od kryptowalut, to przestępcy mogą iść do skarbówki i mówić że zarobili na tym ileś milionów złotych. Nie da się łatwo sprawdzić, czy te pieniądze zostały legalnie zarobione na kryptowalutach, czy też pochodzą z przestępstwa, na przykład z handlu narkotykami.

Mafie mogą więc - płacąc podatek - legalizować nielegalne dochody.

Ministerstwo Finansów ma świadomość tego problemu, dlatego w najbliższym czasie chce u siebie stworzyć specjalny Departament Analiz Ekonomicznych, który będzie centralnym ośrodkiem prześwietlania kryptowalut, dziś funkcjonujących w prawnej szarej strefie.

Mając na uwadze charakter obrotu kryptowalutami istnieje duże ryzyko uchylania się podatników od deklarowania dochodów związanych z obrotem kryptowalutami - przekonuje resort .

Ministerstwo Finansów planuje powołanie nowego Departamentu Analiz Ekonomicznych, który skupi wszystkie dotychczasowe kompetencje innych departamentów w zakresie analiz, i który będzie dedykowany do pogłębionej analizy m.in. w zakresie wywiązywania się z obowiązku podatkowego podmiotów dokonujących transakcji w kryptowalutach i osiągających zyski z tego tytułu. Główne działania wykrywcze będą prowadzone centralnie przy wykorzystaniu najlepszych specjalistów w tej branży i przy użyciu posiadanych narzędzi stosujących pogłębioną analitykę. W celu wypracowania optymalnego modelu procesu analitycznego organy KAS  ściśle współpracują i wykorzystują  informacje z innych organów zajmujących się problematyką kryptowalut, a także informacje sygnalne z administracji innych państw UE - przekonują urzędnicy MF.  

Ministerstwo chce podatku

Z resortu finansów dostaliśmy jasny sygnał: Finansów chce wysłać czytelny komunikat dotyczący zasad opodatkowania w omawianym obszarze. Oczywiście należy oczekiwać, że będziemy egzekwować należny podatek i stosować wszelkie przewidziane prawem sankcje. Zapewniamy jednak, że pomiędzy naszym komunikatem a czynnościami kontrolnymi będzie jeszcze możliwość aby dokonać korekt w rozliczeniach podatkowych i ewentualnie skorzystać z instytucji czynnego żalu. Brak zadeklarowania przychodów z obrotu kryptowalutami może skutkować odpowiedzialnością za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a także koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowej - przekonuje ministerstwo.

Jaki podatek trzeba zapłacić za kryptowaluty?

Ponieważ w Polsce, na gruncie przepisów podatkowych, kryptowaluty nie są prawnym środkiem płatniczym, nie posiadają emitenta i nie są elementem rynku pieniężnego, nie mogą być uznawane za pieniądze. W związku z tym transakcje z ich wykorzystaniem nie mogą być opodatkowane w taki sam sposób jak np. wymiana tradycyjnej waluty. Tak przekonują eksperci międzynarodowej firmy doradczej PwC.

Jak twierdzą, uznanie kryptowalut za prawa majątkowe oznacza, że każdy (osoba fizyczna), kto uzyskał dochód (rozumiany, jako różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania) z tytułu transakcji, której przedmiotem są kryptowaluty, powinien zaliczyć ten dochód do źródła prawa majątkowe i wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym miała miejsce transakcja i w tym samym terminie wpłacić należny podatek.

Dochody ze źródła prawa majątkowego są opodatkowane wg. tzw. skali podatkowej tj. stawką 18 proc. i 32 proc  Oznacza to, że łączy się je z opodatkowanym w ten sposób dochodami uzyskanymi z innych źródeł przychodu (np. ze stosunku pracy) w danym roku i następnie od ustalonej w ten sposób podstawy opodatkowania oblicza się podatek wg stawki 18 proc. do kwoty 85,528 zł oraz 32 proc. od nadwyżki ponad tą kwotę (z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek).

Sposobem na zmniejszenie obciążeń podatkowych może być dokonywanie transakcji, których przedmiotem są kryptowaluty w ramach działalności gospodarczej. Pozwala to na zastosowanie korzystniejszej stawki podatkowej - 19 proc. Należy jednak pamiętać, że przeniesienie posiadanych przez osobę fizyczną jednostek kryptowalut do działalności gospodarczej może być problematyczne oraz, że istnieją wątpliwości dotyczące możliwości i prawidłowości dokumentowania transakcji dotyczących kryptowalut w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Warto też pamiętać, że obecnie organy podatkowe stoją na stanowisku, że zdarzeniem powodującym obowiązek zapłaty podatku jest nie tylko sprzedaż czy zamiana kryptowaluty na walutę tradycyjną np. złoty czy dolar, ale także każda zamiana jednego rodzaju kryptowaluty na inny rodzaj kryptowaluty.

Powyższy fragment został przygotowany przez analityków podatkowych firmy PwC. Tę interpretację przepisów potwierdziliśmy w Ministerstwie Finansów.