14 milionów złotych będzie nas kosztowało wprowadzenie nowych banknotów. Na tyle właśnie Narodowy Bank Polski wyliczył wprowadzenie do obiegu w kwietniu przyszłego roku nowych dziesięcio-, dwudziesto-, pięćdziesięcio- i stuzłotówek.

Od listopada Narodowy Bank Polski zacznie szkolenia dla bankowców. Trzeba nauczyć 4,5 tys. osób, jak rozróżniać nowe banknoty. Od stycznia przyszłego roku natomiast ma ruszyć szeroka kampania informacyjna, tak żeby każdy z nas wiedział, jak wyglądają te nowe banknoty.

Stare banknoty zachowują ważność, aż same się zużyją. Dla nominałów 10 i 20 złotych okres ten jest relatywnie krótki - około półtora roku. W przypadku banknotu 50 zł wynosi on dwa i pół roku, dla nominału 100 zł jest to okres czterech, pięciu lat - wylicza dyrektor Marek Oleś z NBP.

Co się zmieni

Zmiany w banknotach są duże, ale niekoniecznie zauważalne na pierwszy rzut oka. Różnice polegają na dwóch rzeczach. Po pierwsze zmieniły się zabezpieczenia, pojawiły się nowe znaki wodne, w banknotach jest także nowa nitka zabezpieczająca. Zmiany najlepiej będą widoczne w świetle ultrafioletowym.

Oprócz tego zmienił się podpis. Teraz na wszystkich banknotach obiegowych mamy podpis byłej prezes Narodowego Banku Banku Polskiego, a obecnej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pani prezydent zniknęła z tych banknotów i na nowych banknotach pojawił się podpis obecnego prezesa NBP Marka Belki. Nie zmieni się tylko szata graficzna. Na banknotach dalej będą wizerunki królów polskich.

Na banknocie o nominale 100 złotych umieszczono portret króla Władysława II Jagiełły. W tle po jego obu stronach znajdują się stylizowane elementy ornamentyki gotyckiej.

Stronę odwrotną zdobi Orzeł Biały na tarczy herbowej z nagrobka króla. Poniżej tarczy umieszczono hełm, płaszcz krzyżacki oraz dwa miecze nawiązujące do zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Z lewej strony tarczy widnieje zarys zamku krzyżackiego w Malborku.

Banknot o nominale 50 złotych zdobi portret króla Kazimierza III Wielkiego. Z jego prawej strony widnieje ukoronowana litera "K" z monogramu królewskiego z drzwi katedry na Wawelu, a w tle ornament gotycki.

Odwrotną stronę zdobi Orzeł Biały z pieczęci króla Kazimierza III Wielkiego, a poniżej widać berło i jabłko - insygnia królewskie. W tle widnieje panorama Krakowa i Kazimierza z drzeworytu Hartmanna Schedla, podróżnika niemieckiego z końca XV wieku. 

Na banknocie o nominale 20 złotych widnieje portret króla Bolesława I Chrobrego. Z jego lewej strony znajduje się portal romański, zaś z prawej korona młodego dębu z Drzwi Gnieźnieńskich ze sceny wystawienia zwłok św. Wojciecha.

Stronę odwrotną zdobi srebrny denar Bolesława I Chrobrego z sylwetką ptaka i napisem PRINCES POLONIE. Z lewej strony umieszczono wizerunek rotundy św. Mikołaja w Cieszynie, a z prawej - lwa rozpiętego na wici roślinnej z obramowania Drzwi Gnieźnieńskich. 

Banknot o nominale 10 złotych zdobi portret księcia Mieszka I. Z jego lewej strony przedstawiono dwie rozety inspirowane wzorem z posadzki katedry gnieźnieńskiej, z prawej - roślinny motyw spotykany na romańskich naczyniach liturgicznych.

Na odwrotnej stronie umieszczono srebrny denar z wizerunkiem kopuły kaplicy lub wyobrażeniem korony z krzyżykiem. Po obu stronach denara znajdują się stylizowane kolumny romańskie z opactwa benedyktynów w Tyńcu.