Powiększa się luka między możliwościami zabezpieczenia danych istotnych dla firm a stale rosnącą liczbą zagrożeń ich przeciekiem - to główny wniosek ze Światowego Badania Bezpieczeństwa Informacji, przeprowadzonego przez firmę Ernst&Young. Zdaniem informatyków bezpieczeństwu informatycznemu firm bardziej od hakerów zagrażają... ich pracownicy.

​"Wciągnięty w sieć". Niepokojące dane o korzystaniu przez nastolatków z internetu

Co ósmy nastolatek w Polsce jest zagrożony nadużywaniem internetu. Znacznie częściej z tym problemem borykają się młodzi ludzie, którzy wykazują inne problemy, np. zaburzenia uwagi, myślenia czy agresywne zachowania. To tylko niektóre wyniki badania EU NET ADB, dotyczącego nadużywania internetu... czytaj więcej

Wnioski z przeprowadzonego już po raz 15 badania jednoznacznie wskazują, że biznes i instytucje publiczne nie nadążają za rewolucją technologiczną. Nowe usługi i możliwości znacznie szybciej wykorzystywane są przez hakerów i zwykłych oszustów. 77 procent dyrektorów IT z 1850 firm na świecie (także polskich, przy czym wyniki badań przeprowadzonych w Polsce pokrywają się ze światowymi) przyznało, że w ciągu ostatniego roku zwiększył się poziom zewnętrznych zagrożeń. Jednocześnie 46 proc. z badanych przyznało, że rośnie także poziom zagrożeń wewnętrznych, związanych z zaniechaniami w zabezpieczaniu danych.

Rozwój technologii w ostatnich latach stworzył znacznie więcej możliwości wycieku danych istotnych dla firm. Smartfony i tablety, powszechność mediów społecznościowych i operowanie danymi w tzw. chmurze narażają firmy na znacznie cięższe następstwa zgubienia urządzenia z dostępem do tych danych.

Tym istotniejsze, że aż 37 proc. odpowiadających za bezpieczeństwo szefów IT uznali, że jego najsłabsze ogniwo to niedbali bądź nieświadomi pracownicy firm. Oprócz przypadków utraty sprzętu i haseł respondenci ankiety jako potencjalne zagrożenie wskazali wyciek wrażliwych danych przez... serwisy społecznościowe. Dlatego w blisko połowie (45 proc.) firm dostęp do takich stron jest ograniczony bądź wprost zablokowany.