Komisja Europejska koryguje w górę swoje prognozy w zakresie wzrostu gospodarczego oraz potwierdza, że finanse publiczne w Polsce są w bardzo dobrej kondycji i pod kontrolą - poinformowało Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej, tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszy w br. do 3,5 proc. z 2,7 proc. zanotowanych rok wcześniej.

Komisja Europejska koryguje w górę swoje prognozy w zakresie wzrostu gospodarczego oraz potwierdza, że finanse publiczne w Polsce są w bardzo dobrej kondycji i pod kontrolą - poinformowało Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej, tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszy w br. do 3,5 proc. z 2,7 proc. zanotowanych rok wcześniej.
Mateusz Morawiecki /PAP/Andrzej Grygiel /PAP

Najnowsza prognoza Komisji Europejskiej potwierdza wysoki potencjał rozwoju polskiej gospodarki i fakt, że finanse publiczne w Polsce są w bardzo dobrej kondycji. Prognoza deficytu na rok 2017 jest spójna z prognozą przedstawioną w Programie konwergencji - powiedział cytowany w komunikacie Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów.

Komisja Europejska zaznaczyła, że deficyt może ukształtować się na niższym poziomie w efekcie wdrażania działań ukierunkowanych na poprawę ściągalności podatków. Wysoki priorytet MF dla tych działań sprawia, że również deficyt w 2018 powinien być niższy niż prognozowany przez Komisję Europejską - dodaje Morawiecki.

Najszybciej rozwijającymi się krajami w tym roku w UE mają być Malta (4,6 proc.), Luksemburg (4,3 proc.), Rumunia (4,3 proc.), a także Irlandia (4,0 proc.). Polska z wynikiem 3,5 proc. jest sporo powyżej średniej UE. Gospodarka naszego głównego partnera handlowego, Niemiec, ma się rozwijać w tym roku w tempie 1,6 proc., a w przyszłym 1,7 proc. Przyspieszać też ma wzrost Francji z 1,2 proc. w 2016 r. do 1,4 proc. w 2017 r. i 1,7 proc. w 2018 roku, choć kraj ten dalej ma problemy strukturalne.


Ministerstwo Finansów podkreśla, że kluczowe z perspektywy prognozy fiskalnej parametry makroekonomiczne zawarte w projekcji Komisji Europejskiej nie odbiegają istotnie od prognoz MF, a prognoza Komisji dotycząca najważniejszych wskaźników determinujących wpływy podatkowe, m.in. konsumpcji prywatnej, funduszu wynagrodzeń oraz inflacji, jest (zwłaszcza w 2017 r.) zbliżona do prognoz przyjętych w Programie konwergencji.


Resort informuje, że Komisja Europejska oczekuje, iż deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnie w br. 2,9 proc. PKB i pozostanie na tym samym poziomie w 2018 r. wobec 2,4 proc. PKB w roku ubiegłym. "W przypadku prognozy fiskalnej na 2018 r. Komisja Europejska nie uwzględniła jednak, zgodnie ze swoimi zasadami, skutków działania reguły wydatkowej ani podejmowanych przez MF działań uszczelniających system podatkowy" - dodano w komunikacie.

(MN)