Nie ma ryzyka, że Polska zostanie ukarana - ukarzemy się sami. Przez nasze nieprzygotowanie nie będziemy w stanie przyjąć unijnych pieniędzy. To wniosek płynący z pierwszych przecieków raportu Komisji Europejskiej na temat stanu przygotowań do członkostwa we wspólnocie krajów kandydackich.

Dokument zostanie opublikowany na początku listopada. Jeżeli Warszawa nie zdąży na czas przygotować się do wykorzystania unijnych pieniędzy, to po prostu nie wpłyną one na polskie konto.

Tak może być z dopłatami dla rolników, jeżeli system informatyczny IACS nie będzie działał z dniem wejścia Polski do Unii – przyznał to po rozmowach w komisji, wiceminister do spraw europejskich Jarosław Pietras.

Dlatego, że IACS ma przede wszystkim znaczenie wewnętrzne i komisja ma zupełnie inny mechanizm, który polega na tym, że te środki nie przepłyną o czasie - Mówi Pietras.

Poza IACS-em Komisja Europejska wypomni nam korupcję w strukturach państwowych i w sektorze prywatnym. Skrytykuje nas za niewystarczające kontrole połowów na Bałtyku oraz za niezgodną z normami Unii, ustawę o przetargach publicznych.

05:30