Komisja Europejska wszczęła dochodzenie ws. zachęt podatkowych dla polskich stoczni. Zdecydowała się na taki krok w obawie, że system opodatkowania dawałby niektórym stoczniom przewagę nad konkurentami.

We wrześniu 2016 roku Polska przyjęła ustawę, która umożliwiła funkcjonującym w naszym kraju stoczniom płatność zryczałtowanego podatku w wysokości 1 proc. od sprzedaży pochodzącej z budowy i przebudowy statków zamiast powszechnie obowiązującego podatku dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych.

Wariant ten daje stoczniom możliwość zapłaty niższego podatku niż w ramach zwykłego podatku dochodowego od osób prawnych (19 proc. dochodu podlegającego opodatkowaniu) lub od osób fizycznych (18 lub 32 proc. dochodu podlegającego opodatkowaniu w przypadku osób fizycznych oraz 19 proc. w przypadku przedsiębiorców).

Ponadto obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku jest wstrzymany do czasu ukończenia budowy lub przebudowy statku.

Zielone światło dla pomocy małym i średnim firmom w sektorze stoczniowym

Równocześnie Komisja Europejska zatwierdziła pomoc inwestycyjną dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze stoczniowym w Polsce. Wsparcie ma objąć firmy w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.

Pomoc zostanie przyznana w formie dotacji, dopłat do oprocentowania i gwarancji.

Całkowity budżet wynosi około 77 mln złotych (to mniej więcej 18 mln euro).


(e)