Sejm uchwalił nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która ma na celu m.in. zawieszenie na dwa lata przepisów o podatku minimalnym i wydłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca roku 2022.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 300 posłów, czterech było przeciw, a 144 wstrzymało się od głosu. Teraz nowelą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zajmie się Senat.

Nowy akt prawny m.in. zawiesza na dwa lata przepisy o podatku minimalnym, wydłuża tarczę antyinflacyjną do końca roku 2022 oraz utrzymuje stawki VAT na poziomie 8 i 23 proc. w roku 2023 i kolejnych latach, wiążąc je z wydatkami na obronę.

Posłowie w trakcie głosowania odrzucili poprawki opozycji, która chciała m.in. doprowadzić do obniżenia stawek VAT do 7 i 22 proc. w roku 2023, czy obniżenia progu rentowności, przy którym zaczyna się stosowanie podatku minimalnego - z 2 proc. zapisanych w projekcie do 1 proc. Opozycja proponowała także wykreślenie obowiązku informowania przez sprzedawców paliw czy energii o tym, że stosowane są obniżki podatków wskutek działania tarczy antyinflacyjnej.

Co zawarto w ustawie?

Wśród przepisów zawartych w ustawie są m.in. takie, które wydłużają działanie tarczy antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do ustawy, oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczącego: żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Samo utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne dwa miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł.

Ustawa zawiera także zapisy, na mocy których w następnym roku i kolejnych zostaną utrzymane stawki podatku VAT na poziomie 8 proc. (stawka obniżona) oraz 23 proc. (stawka podstawowa). Wysokość stawek VAT będzie uzależniona od poziomu wydatków na obronę, zapisanych zarówno w budżecie, jak i w planie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Stawki będą utrzymywane, dopóki łączne wydatki na obronność będą utrzymywać się powyżej 3 proc. PKB.

Wśród najważniejszych modyfikacji zapisanych w ustawie znalazły się również m.in. zmiany przepisów i odroczenie wejścia w życie regulacji o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023) przy jednoczesnej zmianie progu rentowności, przy którym podatek minimalny jest stosowany, uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie oraz zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych a także odnoszących się do polskiej spółki holdingowej (PSH).

Ustawa zmienia także przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, łagodzi kwestie rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych czy poprawia regulacje dotyczące przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).