Państwowy Szpital Kliniczny w Białymstoku sprzedał firmie windykacyjnej długi kilku współpracujących z nim szpitali. Dyrektorzy tych placówek są oburzeni. Szef kliniki kwituje jednak sprawę wprost - nie jesteśmy placówką charytatywną.

Pierwszy klocek domina został przewrócony przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa, które sprzedało długi Państwowego Szpitala Klinicznego. W ten sposób machina ruszyła – klinika sprzedała długi współpracujących z nią placówek firmie windykacyjnej. Sytuacja finansowa nas do tego zmusiła. Krok przykry, ale finansowo uzasadniony - tłumaczy dyrektor finansowy Szpitala Klinicznego Marek Karp.

Ale dyrekcja Szpitala Zespolonego w Lublinie, byłego już dłużnika kliniki, jest innego zdania: Dobry obyczaj kupiecki, handlowy nakazuje i taka jest praktyka, że po sąsiedzku wykonuje się telefon, znamy się doskonale przecież, a na tej transakcji stracił i PSK, i szpital wojewódzki.

Klinika odzyskała całość długów - ok. 260 tys. zł. Firma windykacyjna zadowoli się odsetkami.

05:20