Rząd nie jest w stanie uruchomić Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców przed 1 stycznia 2004 roku, pomimo że ustawowo tego dnia przestaje działać stara ewidencja. System tworzony jest już... od 5 lat.

System CEPIK ma ułatwić wymianę informacji pomiędzy wydziałami komunikacji a służbami kontrolującymi pojazdy i kierujące nimi osoby. Przetarg na wdrożenie systemu wygrała firma Face Technologies z RPA, która zaprezentowała uproszczoną wersję systemu działającą w Zambii.

Wszyscy obecni na prezentacji byli łagodnie mówiąc zawiedzeni. Okazało się bowiem, że zostały im zaprezentowane skromne założenia działania systemu, a osoby, które przyjechały bardziej były gotowe nad produktem już gotowym podyskutować, więc tu rozminęły się oczekiwania - powiedział Rudolf Borusiewicz, prezes związku powiatów polskich.

Nic złego natomiast nie widzi w tym szef MSWiA, które podobno także nie było zadowolone z prezentacji. Zdaniem wiceministra Leszka Ciećwierza wszystko idzie zgodnie z planem. Zaraz potem dodaje: Ustawa nie precyzuje kiedy miał zacząć działać CEPIK. Ustawa precyzuje kiedy miały przestać działać lokalne ewidencje pojazdów tak jak podawaliśmy w harmonogramie. Rzeczywiście tutaj nie da się tego systemu uruchomić z dniem 1 stycznia.

Jeśli więc coś przestaje działać 1 stycznia, to musi zacząć działać coś nowego – to logiczne. Władze deklarują, że sprzęt CEPIK-u trafi do samorządów w połowie przyszłego roku. Powstanie więc luka, która zdaniem resortu spraw wewnętrznych nie spowoduje kłopotów. CEPIK jest tworzony od 5 lat...

10:00