Jeszcze tylko dzisiaj możemy dopisać się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce - to rozwiązanie dla tych, którzy w dniu zbliżających się wyborów parlamentarnych będą przebywać poza miejscem stałego zamieszkania. Do urn pójdziemy już w najbliższą niedzielę.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 25 października /Marcin Obara /PAP

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek ten może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, także przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. O dopisanie do spisu wyborców mogą starać się także osoby bezdomne, które chcą zagłosować.

Wniosek składamy w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos, lub na stronach ePUAP.

We wniosku musimy podać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL i adres zamieszkania.

Z kolei do piątku, czyli do ostatniego roboczego dnia przed wyborami, możemy odebrać ze swojego urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania. Daje ono możliwość oddania głosu w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą.

Trzeba przy tym pamiętać, że w momencie, gdy otrzymujemy takie zaświadczenie, jesteśmy skreślani ze spisu wyborców w naszym obwodzie - dlatego jest bardzo ważne, by tego dokumentu nie zgubić.

(edbie)