Prezydenci m.in. Warszawy, Poznania, Sopotu i Gliwic oraz p.o. prezydenta Gdańska wystosowali apel - m.in. do szefa rządu Mateusza Morawieckiego. Domagają się wyjaśnienia wszystkich okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do tragicznej śmierci Pawła Adamowicza.

My, prezydenci i burmistrzowie polskich miast wobec tragicznej śmierci Pawła Adamowicza - prezydenta miasta Gdańska - wnosimy o podjęcie wszelkich działań przewidzianych w przepisach prawa, środków, mających na celu niezwłoczne i dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do tej tragedii - czytamy w apelu.

Prezydenci miast wnieśli o zbadanie, czy działania podejmowane wobec Pawła Adamowicza przez TVP oraz "inne jednostki publicznej radiofonii i telewizji, jak również zatrudnionych w nich dziennikarzy" w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zamachu na prezydenta Gdańska, "mieściły się w granicach uczciwości, rzetelności oraz staranności wymaganych i określonych w zasadach etyki zawodowej dziennikarza, przepisach prawa oraz zasadach współżycia społecznego".

Ponadto prezydenci miast chcą, aby zbadano, czy działania TVP podejmowane wobec Adamowicza były "nielegalnie inspirowane przez inne osoby pełniące funkcje organów władzy publicznej, funkcjonariuszy publicznych i osoby im podległe lub od nich zależne".

W apelu prezydenci miast wnieśli też o zbadanie, czy działania prokuratury, CBA, ABW i policji od 1 stycznia 2016 r. do zamachu na życie Adamowicza były podejmowane w granicach i na podstawie prawa. 

Opracowanie: