Prezydent Kalisza odwołał obowiązujący od tygodnia w mieście alarm powodziowy. Stan poziomu wody w Prośnie wynosi na wodowskazie w Piwonicach już 210 cm i jest niższy od stanu alarmowego o 10 cm.

Jak poinformowała Karina Zachara z miejscowego magistratu, w mieście obowiązuje teraz pogotowie przeciwpowodziowe. W niektórych miejscach, głównie na osiedlu Rajsków, nadal notowany jest wysoki poziom wód gruntowych. W wielu piwnicach domów stoi woda.

Rano na wodowskazie w Bogusławiu stan wody w Prośnie wynosi 318 cm (stan alarmowy - 270 cm), w Mirkowie 233 cm (stan alarmowy - 230 cm), w Gorzowie Śląskim 119 cm (stan alarmowy 210 cm).

Wysoki poziom wody w Prośnie spowodował w tym tygodniu lokalne podtopienia, głównie na najniżej położonym w mieście osiedlu Rajsków. Powstały także rozlewiska przy rzece Pokrzywnica, zalana była częściowo także jedna z ulic w ciągu drogi krajowej nr 25 Kalisz - Bydgoszcz.