Dobre wieści z polskiej zimowej wyprawy na K2. Nasi himalaiści wchodzą coraz wyżej. Sprzyja im pogoda.


Dwaj himalaiści - Adam Bielecki i Denis Urubko - idą założyć drugi obóz. Jeśli będzie to możliwe, spróbują wejść jeszcze wyżej. Trzeci obóz to już wysokość ponad 7 tysięcy metrów. Obaj mają ze sobą sprzęt do biwakowania.

Jak informuje szef wyprawy Krzysztof Wielicki, liny na tej drodze, pozostawione tam roku temu, są w bardzo dobrym stanie, co powinno ułatwić wspinaczkę.

Nieco niżej są dwa kolejne dwuosobowe zespoły himalaistów, które ubezpieczają drogę i planują pokonać  trasę z obozu pierwszego w stronę drugiego.

Zespół tragarzy wyruszy dziś na poprzednią trasę wspinaczki, z której trzeba się było wycofać. Będą oni likwidować założone na tej trasie obozy oraz zdejmować liny.

(mpw)