Osiem polskich centrów krwiodawstwa otrzymało od Komisji Europejskiej 760 tysięcy euro na inwestycje związane z pobieraniem osocza od dawców, którzy przeszli Covid-19 – dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Polska jest jednym z 14 krajów Unii Europejskiej, które dostały takie unijne granty.

Osocze ozdrowieńców wykorzystywane jest w leczeniu chorych na Covid-19.

Komisja Europejska wybrała 24 projekty, w ramach których opracowane zostaną nowe lub rozbudowane już istniejące programy pobierania osocza od dawców, którzy przeszli covid.

W sumie do wykorzystania jest na ten cel 36 mln euro.

Pieniądze pochodzą z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, a przeznaczone mogą zostać np. na zakup zestawów do pobierania osocza czy urządzeń do jego magazynowania, testowania i charakteryzowania.

Osocze ozdrowieńców w unijnych projektach: Terapia chorych na Covid-19, prace nad lekiem

Leczenie osoczem ozdrowieńców polega na przetoczeniu go chorym na Covid-19, by zwiększyć ich odporność i zdolność do zwalczania choroby.

Unijne projekty dopuszczają również dostarczanie osocza branży farmaceutycznej, która wykorzysta przeciwciała do stworzenia leku na covid.

Komisja Europejska podkreśla, że wyniki wstępnych badań są obiecujące.

Po pierwsze, częstotliwość występowania działań niepożądanych jest niska.

Po drugie, dotychczasowe badania wskazują, że wczesna transfuzja osocza od dawców z wysokim stężeniem przeciwciał jest najskuteczniejsza w zmniejszaniu śmiertelności wśród chorych na Covid-19.

Oznacza to - jak podkreśla Komisja Europejska - że powinniśmy pozyskiwać jak największą liczbę dawców, by zapewnić pacjentom dostęp do przeciwciał w wysokim stężeniu.

Opracowanie: