Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki egzaminu ósmoklasisty w piątek 31 lipca. Będzie można je sprawdzić przez internet. Jak zalogować się do systemu i sprawdzić wyniki? Jak wygląda rekrutacja do szkół ponadpodstawowych? Odpowiadamy!

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Indywidualne wyniki zostaną przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej w formie zaświadczenia. Będzie można sprawdzić je również w internecie.

Ósmoklasiści mogą sprawdzić wyniki egzaminów w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU.

Po wejściu na stronę internetową uczeń powinien zalogować się poprzez wprowadzenie indywidualnego identyfikatora i hasła. Identyfikatorem jest numer PESEL, a hasłem unikatowy ciąg cyfr, który każdy uczeń otrzymał w szkole. Po wpisaniu poprawnego identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia oraz szczegółowymi wynikami egzaminów.

Znam wyniki i co dalej?

W tym roku rekrutacja do szkół średnich przeprowadzana jest w całym kraju zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem absolwenci szkół podstawowych do 10 lipca mieli czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub jego kopię. Świadectwo można złożyć w formie elektronicznej. Po poznaniu wyników egzaminu - od 31 lipca do 4 sierpnia br. - uczniowie będą mieli czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. Także zaświadczenie można złożyć w wersji elektronicznej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Pierwotnie w tym roku sesja egzaminacyjna egzaminu ósmoklasisty miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach. Od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia zdalnego. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty.

Średnie wyniki egzaminów


Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w czerwcu przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 59 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 46 proc. - podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego.

Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 54 proc. punktów, z niemieckiego - 45 proc., z rosyjskiego - 48 proc., z francuskiego - 72 proc., z hiszpańskiego - 66 proc. i z włoskiego - 57 proc.