Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w czerwcu przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 59 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 46 proc. - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego.

Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 54 proc. punktów, z niemieckiego - 45 proc., z rosyjskiego - 48 proc., z francuskiego - 72 proc., z hiszpańskiego - 66 proc. i z włoskiego - 57 proc.

W porównaniu z ubiegłymi latami, tegoroczne wyniki z języka polskiego i niemieckiego  były nieznacznie gorsze, ale może to być wpływ większej liczby zadań otwartych. W zadaniach humanistycznych uczniowie tradycyjnie mieli problemy z podstawową wiedzą językową - mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

 

Z matematyki uczniowie mieli największe problemy z zadaniami dotyczącymi geometrii. Mimo to średnie wyniki w tym  roku były minimalnie lepsze niż w poprzednich latach. Podobnie było z językiem angielskim.

Blisko trzy tysiące uczniów zdobyło najwyższe oceny ze wszystkich trzech przedmiotów.

Wstępną informację o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty - Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej. Swoje indywidualne wyniki poznają też absolwenci klas VIII szkół podstawowych i otrzymają zaświadczenia o wynikach. Sposób przekazania zaświadczenia określi dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W tym roku ze względu na epidemię egzamin ósmoklasisty nie został przeprowadzony pierwotnym terminie w kwietniu, lecz przesunięto go na czerwiec. Na początku lipca przeprowadzono sesję dodatkową.