Awaryjne rozwiązania prawne na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy przyjęli w Brukseli ministrowie do spraw europejskich państw członkowskich Wspólnoty. Chodzi o przepisy dotyczące przewoźników, studentów korzystających z programu Erasmus+ i pracowników. Brexit - jeśli nie zapadnie decyzja o opóźnieniu go - stanie się faktem w nocy z 29 na 30 marca.

Przyjęliśmy legislację antykryzysową na wypadek, gdyby brexit przebiegał bez umowy - przekazał dziennikarzom w Brukseli polski minister do spraw europejskich Konrad Szymański.

Jak wyjaśnił: Chodzi o zabezpieczenie na poziomie europejskim dostępności do rynku usług transportowych dla polskich przewoźników, utrzymanie możliwie płynnego transportu drogowego, lotniczego i morskiego na wypadek braku umowy, utrzymanie systemu koordynacji świadczeń społecznych.

Rada UE przyjęła m.in. przepisy, które pozwolą na to, by nawet w przypadku bezumownego brexitu unijni obywatele w Wielkiej Brytanii i Brytyjczycy w krajach "27" utrzymali swoje świadczenia społeczne.

Przy obliczaniu świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, np. emerytur, władze państw członkowskich UE nadal będą brały pod uwagę okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub samozatrudnienia bądź zamieszkania w Wielkiej Brytanii przed brexitem.

Oznacza to, że np. jeżeli obywatel Polski przed brexitem pracował w Wielkiej Brytanii przez 10 lat, to - w momencie jego przejścia na emeryturę w Polsce - okres ten powinien być uwzględniony przy obliczaniu jego uprawnień emerytalnych.

Inne z rozwiązań zaakceptowanych przez Radę UE ma służyć temu, by w razie braku porozumienia o brexicie młodzi ludzie uczestniczący w programie Erasmus+ - zarówno z UE-27, jak i Wielkiej Brytanii - nie musieli 30 marca przerywać pobytu za granicą.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że 30 marca w Wielkiej Brytanii przebywać będzie 14 tysięcy uczestników programu z UE-27, a w państwach "27" - 7 tysięcy uczestniczących w programie Brytyjczyków.

Gdyby tych awaryjnych przepisów nie uzgodniono, to w razie bezumownego brexitu mieliby oni trudności z dokończeniem semestru.

UE przyjęła także rozwiązania, które mają zapewnić możliwie płynny i bezpieczny transport drogowy, lotniczy i morski oraz zagwarantować ciągłość inwestycji infrastrukturalnych.

Państwa UE przyjęły też rozwiązania mające złagodzić wpływ ewentualnego brexitu bez porozumienia na unijne rybołówstwo: nowe rozporządzenie pozwoli unijnym rybakom i podmiotom gospodarczym zwracać się do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego o odszkodowania za tymczasowe zawieszenie ich działalności w przypadku nagłego zamknięcia wód Wielkiej Brytanii dla unijnych statków rybackich.

Inne rozporządzenie ma zapewnić, że UE będzie mogła przyznać brytyjskim statkom prawo dostępu do unijnych wód do końca roku pod warunkiem, że Wielka Brytania postąpi podobnie.

Wszystkie te awaryjne akty prawne wejdą w życie następnego dnia po publikacji i zaczną obowiązywać w dniu po brexicie, jeżeli zostanie on przeprowadzony bez porozumienia.