W Polsce spada zaufanie społeczeństwa i biznesu do wymiaru sprawiedliwości - wynika z raportu przedstawionego przez unijna komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości Verę Jourovą. Zaufanie to spada już trzeci rok z rzędu.

W Polsce spada zaufanie społeczeństwa i biznesu do wymiaru sprawiedliwości - wynika z raportu przedstawionego przez unijna komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości Verę Jourovą. Zaufanie to spada już trzeci rok z rzędu.
Zdj. ilustracyjne /Kuba Kaługa /RMF FM

Z przedstawionych danych wynika, że w latach 2016-17  spadło zaufanie przedsiębiorstw do niezależności sądownictwa w Polsce.

Gorzej pod względem zaufania przedsiębiorstw do niezależności sądownictwa jest na Węgrzech, w Bułgarii, Chorwacji, Słowenii i na Słowacji. Największe zaufanie do sądów jest w Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Zaufanie tam stale rośnie.

W Polsce spada zaufanie do sądów nie tylko wśród przedstawicieli biznesu, ale i społeczeństwa. Główną przyczyną braku niezależności -  zdaniem ponad 30 proc. ankietowanych w Polsce - jest upolitycznienie, czyli naciski i ingerencja ze strony rządu i polityków. Chorwaci, Włosi czy Portugalczycy postrzegają jednak swoje sądy jako jeszcze bardziej upolitycznione.

Komisja odnotowała także pozytywne trendy. Wzrosły w Polsce wydatki na sądownictwo i pod tym względem plasujemy się na drugim miejscu w Unii.

Komisja Europejska kilkakrotnie w dokumencie krytycznie ocenia reformę sądownictwa w Polsce. W podsumowaniu zaznacza, że "wyzwaniem" jest treści niektórych reform przeprowadzanych w państwach członkowskich. Komisja zobowiązuje się dopilnować, aby jakakolwiek reforma wymiaru sprawiedliwości była zgodna z zasadą państwa prawa i europejskimi standardami dotyczącymi niezależności sądownictwa - czytamy.

Bruksela po raz pierwszy powołuje się także na Trybunał Sprawiedliwości UE. Komisja cytuje w swoim dokumencie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 lutego 2018 dotyczący obniżenia zarobków portugalskich sędziów. Trybunał potwierdził w tym wyroku, że ma kompetencje do oceny, czy prawo krajowe nie podważa niezawisłości sędziów. KE cytuje także sprawę irlandzką. Chodzi o pytanie irlandzkiej sędzi do Europejskiego Trybunału UE, czy może wydać Polsce podejrzanego o handel narkotykami obywatela Polski, skoro w naszym kraju może być zagrożona niezależność sądownictwa.

(mpw)