Ministerstwo sprawiedliwości zapowiada konsultacje z koalicjantami ws. kolejnych zmian w sądownictwie. Polityk Solidarnej Polski, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik informuje, że w resorcie trwają prace nad nowymi przepisami. Mają one dotyczyć m.in. wprowadzenia sędziów pokoju.

Resort chce zmienić m.in. strukturę sądów - jak mówi Wójcik, "spłaszczyć ją". Dalsze pomysły dotyczą rozwoju informatyzacji w sądownictwie, a także ujednolicenia statusu sędziów.

Ktoś kiedyś wymyślił, że są sędziowie sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych. Ktoś wymyślił - tak zostało. Tak naprawdę w Konstytucji mowa jest o sądach powszechnych. Taki status powinien mieć sędzia - podkreśla wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. 

Jestem zwolennikiem dyskusji na temat sędziów pokoju - przyznaje prezydencki minister Paweł Mucha. To jest kwestia ograniczenia zakresu kognicji dzisiaj sądów rejonowych - tłumaczy. 

Jakich zmian chciałaby Solidarna Polska?

Propozycje zmian w sądownictwie przygotowane przez Solidarną Polskę przedstawiał w sobotę wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Wśród proponowanych reform wymienił wprowadzenie instytucji sędziów pokoju. Mieliby oni być wybierani w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję i rozpoznawaliby sprawy w uproszczonej procedurze. Mieliby też być pozbawieni immunitetu i podlegać kontroli odwoławczej w ramach sądów rejonowych.

Wiceszef MS zaproponował też spłaszczenie struktury sądownictwa powszechnego. Zaproponowana zmiana ma polegać na spłaszczeniu struktury sądownictwa do dwóch instancji, jednolitym stanowisku sędziowskim i łatwiejszej drodze awansowej sędziów.
Solidarna Polska zaproponowała także ograniczenie zakresu spraw, którymi zajmują się sędziowie. Chcemy, żeby sprawy drobne zostały wyprowadzone z sądów - dodał wiceminister.

Wiceszef MS zapowiedział też "piątkę dla nowoczesnej administracji sądowej", do której zaliczył: digitalizację akt sądowych, wdrożenie profilu zaufanego w relacji obywatel - sąd, rozwinięcie ePUAP - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, pełną informatyzację postępowania rejestrowego dla przedsiębiorców oraz automatyzację zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego.

Warchoł zapowiedział też zreformowanie systemu biegłych sądowych poprzez centralizację systemu powoływania, odwoływania i nadzoru prac nad biegłymi oraz wprowadzenie certyfikacji biegłych

Opracowanie: