Jest decyzja unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie trybu rozpatrzenia kolejnych pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego.

Prezes Trybunału postanowił, że na cztery pytania zadane w październiku Trybunał odpowie w trybie przyspieszonym, co skróci procedurę o kilka miesięcy.

Decyzja została podjęta przed tygodniem, informacja dotarła właśnie do Sądu Najwyższego.

Pytania prejudycjalne skierowane do TSUE dotyczyły zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.