Oczekiwanie, napięcie, niepewność, nadzieja – i wreszcie JEST! Już po raz 15. Fundacja im. Brata Alberta wydaje niepowtarzalny i wyjątkowy kalendarz „BYĆ DOBRYM…” na rok 2020.

Tym razem wydanie kalendarza wiązało się ze spełnieniem marzeń kilkunastu naszych Podopiecznych - marzeń o samolotach, marzeń o lataniu, marzeń o spotkaniu z Kimś Wyjątkowym. Dzięki ludziom z pasją i z wielkim sercem prawie wszystkie te marzenia się spełniły. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz 32 Baza Lotnictwa w Łasku  jeszcze nigdy nie gościło tak wyjątkowych pilotów. Wszystkie emocje, które temu towarzyszyły są uwidocznione na kartach kalendarza - począwszy od radości i zadowolenia, poprzez dumę, zaangażowanie, skupienie, zamyślenie i pewność siebie. I co najważniejsze - przeżycia te pozostaną z Bohaterami kalendarza na jeszcze wiele, wiele przyszłych dni.

Dlatego Fundacja stara się spełniać marzenia swoich Podopiecznych, nawet te które wydają się nierealne lub bezsensowne.

Fundacja im. Brata Alberta od ponad 32 lat troszczy się o osoby niepełnosprawne intelektualnie, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa, oparcie w drugim człowieku,  poczucie więzi i wspólnoty.  Swoją opieką obejmuje każdego dnia ponad 1200 Podopiecznych, z których ok. 140 przebywa w ośrodkach na stałe, a pozostali są dowożeni na zajęcia dzienne. W sumie Fundacja prowadzi 35 ośrodków na terenie całego kraju (w województwach: małopolskim, śląskim, dolnośląskim, łódzkim, kujawsko - pomorskim), gdzie gromadzą się osoby zarówno potrzebujące pomocy, jak i te które tę pomoc ofiarują.

Fundacja podejmuje liczne działania mające na celu integrację osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi umysłowo. W tym celu m.in. cyklicznie, na skalę ogólnopolską organizuje Integracyjny Bal Karnawałowy, Integracyjną Pielgrzymkę dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Mityng Pływacki oraz jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralno - Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Albertiana. Jako organizacja pozarządowa typu " non profit", działa w oparciu o prywatne darowizny, kwesty oraz państwowe i samorządowe subwencje celowe. Fundacja jest Organizacją pożytku Publicznego.

Zachęcamy wszystkich Was, którym leży na sercu pomoc osobom niepełnosprawnym do nabycia kalendarza, który może być nie tylko wyjątkowym, unikatowym prezentem, ale także impulsem do zastanowienia się co w życiu jest najważniejsze, do odkrycia, że każdy człowiek ma marzenia a my możemy przyczynić się do ich spełniania.

 Ten niezwykły Kalendarz do kupienia poprzez stronę fundacji brata Alberta.