Poczta w Szwecji jako pierwszy duży pracodawca w Skandynawii gwarantuje pracownikom zwrot części kosztów zabiegu zapłodnienia in vitro. Ma to podnieść atrakcyjność pracy w spółce.

Poprzez nasz pakiet zdrowotny chcemy w jak największym stopniu uczestniczyć w wielu wydarzeniach życia naszych pracowników - twierdzi Mattias Holmberg, dyrektor odpowiedzialny za wynagrodzenia. Od grudnia pakiet zdrowotny firmy, oprócz możliwości otrzymania refundacji kosztu np. operacji oczu, został poszerzony również o zabieg zapłodnienia metodą in vitro. Rodzice chcący mieć dziecko mogą otrzymać zwrot 30-50 proc. wydatków.

W prywatnych klinikach koszt zabiegu in vitro kosztuje ok. 50 tys. koron szwedzkich (ok. 22 tys. złotych). W placówkach publicznej służby zdrowia pacjentki muszą na zabieg czekać w długich kolejkach. W ramach powszechnego ubezpieczenia gwarantowane są trzy próby in vitro.

Szwedzki pracodawca mógł włączyć sztuczne zapłodnienie do pakietu socjalnego dzięki przepisom, według których w Szwecji problem z poczęciem dziecka jest uważany za chorobę. Według szacunków niepłodność dotyczy 10-15 proc. starających się o dziecko.