W 2021 roku o azyl w Niemczech wystąpiło ponad 190 tys. osób, większość z nich pochodzi z Syrii i Afganistanu - informuje w środę dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Liczba złożonych wniosków o azyl w Niemczech była najwyższa od 2017 r.

Według danych Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) w 2021 r. wpłynęło w sumie ok. 190,8 tys. wniosków o azyl.

Blisko 148 tys. z nich dotyczyło cudzoziemców, którzy po raz pierwszy ubiegali się o azyl w Niemczech - to najwyższy poziom od 2018 r. Około 17,5 proc. tych wniosków dotyczyło dzieci poniżej pierwszego roku życia, urodzonych w Niemczech.

W 2020 r. w Niemczech złożono ok. 122 tys. wniosków o azyl, w 2017 - ponad 222 tys. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwróciło uwagę, że porównywanie ogłoszonych danych z tymi za 2020 r. nie jest miarodajne ze względu na obowiązujące wówczas globalne ograniczenia w podróżowaniu, związane z pandemią koronawirusa.

Krajem, z którego pochodzi najwięcej osób ubiegających się o azyl, była ponownie Syria - ponad 70 tys. wniosków. Z danych BAMF wynika także, że wzrosła liczba osób z Afganistanu, szukających azylu w Niemczech - w ub.r. wnioski złożyło ponad 31 tys. Afgańczyków. Na kolejnych miejscach są osoby z Iraku (blisko 17 tys.) oraz Turcji (7,8 tys.).