Przypadający dziś Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet stał się dla węgierskiej policji okazją do ostrzeżenia młodych kobiet przed ryzykiem, jakie niesie ze sobą ... flirtowanie.

Policja w komitacie Vas wydała oświadczenie w sprawie zapobiegania gwałtom, ostrzegając, że "flirtowanie przez młode kobiety często wywołuje przemoc". 

Oświadczenie to natychmiast ostro skrytykowali obrońcy praw kobiet. Przypomniano, że zaledwie kilka dni wcześniej policja z innego komitatu opublikowała nagranie wideo z przesłaniem "Możesz coś z tym zrobić, możesz coś zrobić przeciwko temu", sugerujące, że kobiety są przynajmniej częściowo odpowiedzialne za napaści na tle seksualnym.

Reka Safrany z Węgierskiego Lobby Kobiet zarzuciła w tym kontekście policji wydawanie "nieprofesjonalnych" oświadczeń, obciążających winą ofiary