Robert Pszczel, dotychczas jeden z rzeczników Kwatery Głównej NATO w Brukseli, został mianowany przez sekretarza generalnego Andersa Fogha Rasmussena na dyrektora Biura Informacji NATO w Moskwie. - Bardzo się cieszę z tej nominacji - mówi Pszczel.

Zdaję sobie jednocześnie sprawę, że jest to pewne wyzwanie. Z drugiej strony, rozpoczęcie mojej pracy w Moskwie zbiega się w czasie z rzeczywistą poprawą w stosunkach między NATO a Rosją. Postaram się wnieść swój skromny wkład do tego procesu - dodaje Pszczel.

Pszczel, pracujący jako rzecznik w biurze prasowym Kwatery Głównej od grudnia 1999 r., był pierwszym cywilem z krajów byłego Układu Warszawskiego na takim stanowisku. Mówi po rosyjsku, angielsku, francusku, a także niemiecku i niderlandzku. Jego zdaniem to, że jest Polakiem, może mu pomóc w pracy w Moskwie, a jego wybór jest w pewnym stopniu ilustracją poprawy stosunków między Polską a Rosją.

Biuro Informacji NATO w Moskwie działa od 2001 r. Przybliża tematykę natowską rosyjskiej opinii publicznej, informując także o działaniach w ramach partnerstwa NATO-Rosja.

Kadencja dyrektora Biura Informacji trwa trzy lata; Pszczel ma zacząć swoją misję w Moskwie pod koniec listopada.