Trzy byłe żołnierki brytyjskich sił lotniczych (RAF) otrzymały po 100 tys. funtów odszkodowania. Kobiety zmuszane były do maszerowania wraz z wyższymi od nich kolegami.

Jak przewiduje wojskowy regulamin, kobiety nie powinny stawiać kroków wyżej niż 70 centymetrów. Jak twierdziły żołnierki w oskarżeniu wystosowanym przeciwko ministerstwu obrony, ćwicząc musztrę tygodniami, stawiały kroki o ponad 6 cm wyżej. W rezultacie nabawiły się urazów miednicy i kręgosłupa.

W przypadku mieszanych, męsko damskich marszów, regulamin wymaga, by żołnierki szły przed żołnierzami, nadając tym samym tempo kolumnie.

Wytoczony przez kobiety proces przeciwko ministerstwu trwał ponad 5 lat. Prawnicy resortu zarzucali kobietom, że celowo wyolbrzymiały swe urazy w pogoni za odszkodowaniem. Obserwatorzy zauważają, że wysokość przyznanego ostatecznie przez ministerstwo odszkodowania, przewyższa w wielu przypadkach sumę pieniędzy wypłacaną rannym weteranom wojennym.

Kobiety odeszły już ze służby w siłach powietrznych.