Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) szacuje, że z powodu klęsk żywiołowych, niepokojów politycznych i rosnących cen paliwa zyski branży lotniczej spadną w 2011 roku do 4 mld dolarów. W marcu IATA przewidywała wpływy na poziomie około 8,6 mld USD.

Wśród przyczyn malejących zysków dyrektor generalny IATA Giovanni Bisignani wymienił m.in. trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii, rewolty na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej oraz rosnące ceny paliwa lotniczego.