Akcja Wyborcza Polaków na Litwie przyjęła propozycję wejścia w skład tworzonej nowej koalicji rządzącej. W październikowych wyborach parlamentarnych AWPL zdobyła 8 mandatów w 141-osobowym Sejmie.

Przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski zaznaczył, że zasady wejścia jego partii w skład koalicji są takie same jak w przypadku ugrupowania Porządek i Sprawiedliwość, które zdobyło 11 mandatów.

Podstawą koalicji będą dwie partie, które zdobyły najwięcej mandatów - Litewska Partia Socjaldemokratyczna (38) oraz Partia Pracy (29). Przewodniczący socjaldemokratów, kandydat na premiera Algirdas Butkeviczius w ubiegłym tygodniu powiedział, że AWPL w przypadku przystąpienia do koalicji może liczyć tylko na jeden resort. Tymczasem według niepotwierdzonych danych partia Porządek i Sprawiedliwość ma otrzymać dwie teki ministerialne w nowym rządzie.

AWPL chce też, by w nowym programie rządowym zostały uwzględnione niektóre jej postulaty. Chodzi głównie o przejście w sektorze ciepłowniczym na biopaliwo, co pozwoli na zagospodarowanie 800 tys. hektarów ziemi leżącej odłogiem, stworzenie nowych miejsc pracy i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a także o zwiększenie finansowania rozwoju dróg lokalnych.