Około 10 tysięcy osób podpisało się w ciągu kilku tygodni pod listem otwartym do najwyższych władz Litwy i Polski w sprawie obrony polskiej oświaty na Litwie. To rodzice uczniów polskich szkół w tym kraju. Od dzisiaj podpis pod listem można złożyć również za pośrednictwem internetu.

Rodzice wyrazili w liście zaniepokojenie planowanym przez Sejm Litwy przyjęciem projektu nowelizacji ustawy o oświacie, który - jak napisano - zawiera założenia dyskryminujące mniejszości: stopniowe zwiększanie w szkołach mniejszości narodowych liczby przedmiotów wykładanych w języku litewskim i ujednolicenie we wszystkich szkołach egzaminu maturalnego z języka litewskiego. Projekt ustawy zakłada też optymalizację sieci szkół, m.in. przez zamykanie w małych miejscowościach szkół mniejszości narodowych i pozostawianie tam jedynie szkół litewskich.

Jesteśmy przekonani, że przyjęcie obecnego projektu nowej ustawy doprowadzi do zlikwidowania polskiego szkolnictwa na Litwie oraz przymusowej asymilacji litewskich Polaków i utraty ich tożsamości narodowej i kulturalnej - napisano w liście. Jego autorzy żądają "zachowania szkolnictwa polskiego w pełnym wymiarze w zakresie szkoły początkowej, podstawowej i średniej". Apelują też o poparcie ich walki i składanie podpisu na stronie internetowej Wilnoteka.