Można już oglądać bożonarodzeniową szopkę na Placu Świętego Piotra w Watykanie. Zwyczaj jej stawiania wprowadził Jan Paweł II na początku swego pontyfikatu. Tradycję kontynuuje Benedykt XVI.

Tegoroczna szopka jest wyjątkowo duża - ma 400 metrów kwadratowych. W środku jest 13 figur wyrzeźbionych w drewnie przez artystów z włoskiego miasteczka Tesero i 17 tradycyjnych, w tym 9 z 1842 roku.

Benedykt XVI udzielił błogosławieństwa uczestnikom uroczystości odsłonięcia szopki i zapalił w oknie Pałacu Apostolskiego świeczkę, symbolizującą pragnienie pokoju na świecie. Zwyczaj ten wprowadził Jan Paweł II w Wigilię 1981 roku na znak solidarności z cierpiącymi narodami.