Francuska policja przerwała blokadę rafinerii Grandpuits dostarczającej paliwo do Paryża - poinformowała agencja AFP powołując się na świadka.