Wojna wokół siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Europosłowie przegłosowali skrócenie obrad w tym mieście na rzecz dłuższych sesji w Brukseli. Stanowczo sprzeciwia się temu francuski rząd, który grozi wniesieniem skargi do Europejskiego Trybunału w Luksemburgu.

Według przeprowadzonych ankiet większość deputowanych Parlamentu Europejskiego ma dość regularnych i męczących podróży pomiędzy siedzibami w Brukseli i Strasburgu. Twierdzą, że dzięki przeniesieniu wszystkich obrad do stolicy Belgii Unia Europejska mogłaby zaoszczędzić blisko ćwierć miliarda euro rocznie. W strasburskim gmachu mógłby zostać stworzony w przyszłości wielki uniwersytet europejski.

Ze względów prestiżowych stanowczo sprzeciwia się temu francuski rząd, który ostrzega, że wszelkie próby ograniczenia sesji parlamentarnych w Alzacji, zostaną natychmiast zakwestionowane przed Europejskim Trybunałem w Luksemburgu.