Prekonsultacje, czyli wstępna wymiana opinii w sprawie podstawy programowej odbędzie się bez Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak ustalił reporter RMF FM Grzegorz Kwolek, największy związek zawodowy zrzeszający pracowników oświaty, nie prześle swojego stanowiska w sprawie nowego programu nauczania. Ostateczny termin nadsyłania opinii w tej sprawie upływa o północy.

ZNP nie prześle swojej opinii, bo czeka, aż zaczną się "prawdziwe" konsultacje. Chodzi o moment, kiedy MEN pokaże projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej.

Podobne wątpliwości mają też inne organizacje nauczycielskie, które wcześniej brały udział w konsultacjach ustaw likwidujących gimnazja.

"Nasze uwagi nie zostały potraktowane poważnie" - usłyszał reporter RMF FM.

Swoją opinię prześle za to Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Są dobre rozwiązania, ale jest też sporo minusów Jest duży nieporządek i chaos w projekcie tej ustawy - komentuje profesor Małgorzata Żytko. 

O co chodzi w reformie?

8 listopada rząd przyjął projekty ustaw wprowadzających reformę edukacji, w tym zmieniających strukturę szkół w Polsce, m.in. likwidujących gimnazja. Chodzi o dwa projekty ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. Zgodnie z projektami w miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja mają zostać zlikwidowane.

Zobacz również:

Zmiany miałyby rozpocząć się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej; nie będzie rekrutacji do I klasy gimnazjum. Obecni uczniowie klas I gimnazjów są ostatnim rocznikiem uczących się w nim.

Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 roku. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021.

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zapoczątkowane mają być od roku szkolnego 2019/2020, a zakończyć się w roku szkolnym 2023/2024.

Na zakończenie 8-letniej szkoły podstawowej uczniowie będą pisać egzamin ósmoklasisty. Ma on obejmować trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczniów: polski, matematykę i język obcy oraz egzamin z jeszcze jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Wynik z egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W okresie przejściowym, czyli latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 egzamin będzie obejmował tylko przedmioty obowiązkowe. Egzamin z przedmiotu dodatkowego po raz pierwszy przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2021/2022.

(ug)