Prezydent ułaskawił posła Witolda Tomczaka skazanego za obronę godności Jana Pawła II - informuje "Nasz Dziennik". Witold Tomczak w 2000 r. uszkodził wystawiony w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki eksponat przedstawiający powaloną na ziemię i przygniecioną meteorytem postać papieża.

Jak informuje czwartkowy "Nasz Dziennik", ułaskawienie aktem prezydenta nastąpiło 9 października. W lakonicznej informacji o ułaskawieniu jest mowa, że prezydent "zastosował prawo łaski za popełnienie przestępstwa z art. 288 § 1 k.k. (zniszczenie mienia) przez darowanie nawiązki oraz skrócenie okresu próby". Jako motywy ułaskawienia wskazuje się, że "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze względy społeczne - incydentalny charakter czynu, nieznaczny stopień jego społecznej szkodliwości, odległy termin popełnienia czynu oraz dobrą opinię środowiskową".

Były poseł Witold Tomczak mówi w rozmowie z dziennikiem, że: "To ułaskawienie ma symboliczny charakter". Jak dodaje, jest "wdzięczny panu prezydentowi, że zachował się, jak trzeba".

Nie znam jeszcze uzasadnienia tego ułaskawienia, ale to ułaskawienie symbolicznie rekompensuje mi wcześniejszą decyzję prokuratury i sądu
- powiedział.

(m)