Kielecki sąd nie uwzględnił żadnego z wniosków o trzymiesięczny tymczasowy areszt dla ośmiu policjantów wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej w Busku-Zdroju w Świętokrzyskiem. Prokuratura zarzuca mężczyznom niedopełnienie obowiązków służbowych i korupcję.

Prokuratura, nie zgadzając się z decyzją sądu i uznając ją za błędną, po otrzymaniu pisemnych uzasadnień orzeczeń, wniesie zażalenia do Sądu Okręgowego w Kielcach - poinformował rzecznik kieleckiej prokuratury okręgowej Sławomir Mielniczuk.

Zatrzymanym we wtorek przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej buskim policjantom grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności. Z tego względu, jak również dla zapobiegnięcia ewentualnemu matactwu podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, złożone zostały przez prokuratora wnioski o środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.