Jeszcze przez dwa tygodnie władze Białegostoku czekają na koncepcje aranżacji wnętrz powstającego Muzeum Pamięci Sybiru. Będzie ono przedstawiać historie zesłań Polaków na Syberię.

Mimo, że Muzeum Pamięci Sybiru zostanie otwarte dopiero za trzy lata, to już teraz trzeba zaprojektować to, czego będzie doświadczał widz, czyli wnętrza, ekspozycje i sposób ich prezentowania. Temat należy pokazać w sposób atrakcyjny także dla młodego pokolenia. Termin składnia ofert mija 8 marca.

Jednocześnie prowadzone są też działania w przestrzeni wirtualnej - rozpoczęły się prace nad portalem muzeum sybir.com.pl, kończy się też właśnie konkurs na znak graficzny Muzeum Pamięci Sybiru. Dotychczas wpłynęło ponad 400 zgłoszeń z całego kraju, co stanowi ok 1000 zgłoszonych projektów. Rozstrzygnięcie nastąpi do końca lutego.

Muzeum Wojska, które nadzoruje całość prac nad tą nowopowstającą placówką, rozpocznie w tym roku przygotowywanie treści merytorycznych na potrzeby tej instytucji. Szacowany koszt budowy Muzeum Pamięci Sybiru to 35 mln złotych. Miasto zamierza ubiegać się o dotacje ze środków unijnych (ok.75% kosztów kwalifikowanych). Termin realizacji Muzeum to 2016 rok.

Muzeum będzie przedstawiać historie zesłań Polaków na Syberię. Największy nacisk będzie położony na okres II Wojny Światowej. Wiadomo już, że do białostockiego muzeum trafi część scenografii wchodzącego właśnie na ekrany kin filmu "Syberiada polska".