​Trzy osoby podejrzane o wielomilionowe wyłudzenia unijnych dotacji zatrzymali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - dowiedział się reporter RMF FM. Wśród zatrzymanych jest prezes jednej z czeskich firm.

Firmy z województwa łódzkiej oraz Czech zawierały między sobą transakcje, które miały potwierdzać ich zdolność finansową wymaganą do realizacji dotowanego projektu.

W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiciele tych firm składali fałszywe faktury, m.in. na zakup różnych urządzeń. To była podstawa do przyznania biznesmenom 23 milionów złotych wsparcia.

Z tej potężnej kwoty wypłacono już 10 milionów. Dwie z zatrzymanych osób trafiły decyzją sądu do aresztu.

(az)