Wisła w rejonie Kępy Polskiej na Mazowszu przekroczyła stan alarmowy, a w okolicach Wyszogrodu stan ostrzegawczy. Służby kryzysowe zapewniają, że nie ma zagrożenia powodzią. W siedmiu położonych nad Wisłą gminach powiatu płockiego obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

Rano Wisła w Wyszogrodzie miała 532 cm, czyli o ponad 30 cm przekroczyła stan ostrzegawczy. W Kępie Polskiej poziom rzeki wynosił 452 cm, czyli 2 cm powyżej stanu alarmowego. Na Wiśle od Rakowa pod Wyszogrodem do Nowego Duninowa pod Płockiem rzeka pokryta jest lodową krą o grubości około 20 cm. W pogotowiu czekają lodołamacze.

Wprowadzone w poniedziałek pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje do odwołania w gminach: Słubice, Mała Wieś, Wyszogród, Bodzanów, Słupno, Nowy Duninów i Gąbin.