Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak został wykluczony ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Decyzję w tej sprawie podjęły warszawskie władze okręgu "Iustitii".

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak został wykluczony ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Decyzję w tej sprawie podjęły warszawskie władze okręgu "Iustitii".
Łukasz Piebiak /Leszek Szymański /PAP

Za wnioskiem o wykluczenie ze stowarzyszenia głosowało 28 sędziów, przeciwko było 16, 5 wstrzymało się od głosu.

Piebiak może odwołać się do ogólnokrajowego zebrania delegatów "Iustitii" (odbywa się ono raz do roku). Dopiero decyzja tego gremium byłaby prawomocna.

Wiceminister Piebiak został wykluczony na wniosek Zarządu Stowarzyszenia ze względu na wspieranie ustawy o sądach powszechnych.


12 sierpnia w życie weszła nowelizacja Usp, która m.in. zwiększyła uprawnienia ministra. Odstąpiła od modelu powoływania i odwoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów. Przepis przejściowy ustawy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi sądów "mogą zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" - bez zachowania wymogów w niej określonych, czyli m.in. bez uzasadnienia.

(mn)