Przez ponad tydzień w internetowym biuletynie starostwa w Kamieniu Pomorskim każdy mógł przeczytać informacje m.in. o stopniu upośledzenia umysłowego niektórych wychowanków placówek oświatowych w powiecie. Informacje z imionami i nazwiskami dzieci widniały w raporcie z kontroli podatkowej.

Urzędnicy zamieścili w internecie cały 11-stronicowy raport Urzędu Kontroli Skarbowej. Nie wymazali imion i nazwisk dzieci, w przypadku których kontrolerzy podatkowi wykazali braki lub nieprawidłowości w dokumentacji.

Najbardziej szokujące informacje znajdują się na 8 stronie raportu ujawnionego przez urzędników. Jest tam opis stopnia upośledzenia dwóch podopiecznych Gimnazjum Specjalnego.

W raporcie można też przeczytać o brakach w wymaganych orzeczeniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej 11 dzieci i brakach opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kolejnych trzech chłopców.

Dodatkowo w raporcie są imiona i nazwiska kolejnych 14 uczniów specjalnej szkoły podstawowej i gimnazjum specjalnego mieszkających w internacie.

Raport Urzędu Kontroli Skarbowej pojawił się w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim 24 stycznia, jako załącznik do informacji o kontroli w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania wybranymi środkami publicznymi w 2010 roku.

Wczoraj po południu starostwo usunęło dokument ze swojego biuletynu. Do tej pory czekamy na komentarz starosty kamieńskiej, jak doszło do ujawnienia tych informacji.