Producenci wózków dziecięcych Coneco oraz Tutek nie pozwalali dystrybutorom detalicznym na sprzedawanie swoich produktów po cenach niższych niż te, które same ustaliły. Za udział w nielegalnym porozumieniu cenowym na producenta wózków dziecięcych Tutek - Urząd nałożył karę blisko 16 tys. zł. Drugiemu z producentów - Coneco - Urząd nakazał zmianę stosowanej praktyki oraz nałożył ponad 7 tys. zł kary. Na wysokość tej sumy wpływ miał m.in. nieznaczny udział spółki na rynku akcesoriów dla dzieci.

Wątpliwości Urzędu wzbudziły działania producentów polegające na "rekomendowaniu" cen minimalnych odsprzedaży towarów wystawianych przez dystrybutorów w sklepach internetowych lub na serwisach aukcyjnych.
 
Z kontroli UOKiK wynika, że producenci wózków dla dzieci Coneco oraz Tutek narzucali swoim dystrybutorom ceny odsprzedaży. Obaj producenci działali podobnie, kontaktowali się ze sprzedawcami detalicznymi, którzy sprzedawali produkty po cenach niższych niż odgórnie narzucone (najczęściej w serwisie aukcyjnym) i nakazywali zmianę polityki cenowej.
 
Spółka Coneco podpisywała z niektórymi dystrybutorami umowę o współpracy handlowej, która zobowiązywała do stosowania cen nie niższych niż w cenniku producenta. Jeśli jakiś kontrahent nie stosował się do stawek, był dyscyplinowany. W przypadku stosowania cen niższych niż te narzucone przez cennik, producent Conceo groził sankcjami np. "ucięciem" rabatów niestosującym się wobec wytycznych dystrybutorom.

Spółka Tutek w monitorowanie cen zaangażowała samych dystrybutorów, którzy sygnalizowali o odstępstwach od cennika. Na każde zgłoszenie reagował pracownik producenta wózków, który upominał danego dystrybutora, aby ten dostosował się do cennika. Dystrybutorzy, którzy nie stosowali się do zaleceń, nie dostawali rabatów. W niektórych przypadkach nawet odmawiano im sprzedaży produktów. 

(mpw)